Why am I writing ”Dare to Create the Life You Want”? (a very short post)

Zakaj pišem ”Upajte si ustvariti življenje, ki si ga želite”?

(This post is in English and Slovenian)

In today’s post I will answer the question included in the title.

V današnjem prispevku bom odgovoril na vprašanje iz naslova.

I am writing ‘Dare to Create the Life You Want’ to:

  1. Inspire you to grow as a person and change for the better in your life.
  2. Share what I believe is very important in the field of personal development.
  3. Share my personal experience of personal growth, i.e. what my growth gives me and how I experience it.
  4. Present some ideas from authors who write about personal development.

Pišem ‘Drznite si ustvariti življenje, ki si ga želite’:

  1. Vas navdihuje, da osebnostno rastete in se v svojem življenju spremenite na bolje.
  2. Deliti, kar je po mojem mnenju zelo pomembno na področju osebnega razvoja.
  3. Deliti svojo osebno izkušnjo osebnega razvoja, tj. kaj mi razvoj daje in kako ga doživljam.
  4. Predstavite nekaj idej avtorjev, ki pišejo o osebnem razvoju.

I wish all my blog readers a good, creative day.

Vsem bralcem mojega bloga želim dober, ustvarjalen dan.

Dare to live. It’s YOUR life.

Upajte si živeti. To je VAŠE življenje.

Dariusz Łukasik (daretolive72)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s