You can now buy my second book “Dare to Create the Life You Want.”

Można już kupić moją drugą książkę “Dare to Create the Life You Want.”

(This post is in English and Polish)

If you are interested in personal development, it is an important topic for you, then my book is for you. Here is the information on the cover of my book:

This book is a guide to personal development. In it, the author describes how you can benefit from past experiences, how to visualise your future, and gives 40 principles and tips for acting in the present to change your life for the better.”

Jeśli interesuje Cię rozwój osobisty, jest to dla Ciebie ważny temat, to moja książka jest dla Ciebie. Oto informacja na okładce mojej książki:

Ta książka to przewodnik po rozwoju osobistym. Autor opisuje w niej, jak można skorzystać z doświadczeń z przeszłości, jak wizualizować swoją przyszłość oraz podaje 40 zasad i wskazówek, jak działać w teraźniejszości, aby zmienić swoje życie na lepsze.”

You have the opportunity to read an excerpt from the book on the website before purchasing:
https://ridero.eu/pl/books/dare_to_create_the_life_you_want/freeText

Przed zakupem masz możliwość przeczytania fragmentu książki na stronie:
https://ridero.eu/pl/books/dare_to_create_the_life_you_want/freeText

If you have any questions write to me: idlukasik1@wp.pl

Jeśli masz jakieś pytania pisz na adres: idlukasik1@wp.pl

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s