Some thoughts from Regina Wong’s book and my commentary.

Několik myšlenek z knihy Reginy Wong a můj komentář.

(This post is in Czech and English)

V knize Reginy Wong “Make Space: “A Minimalist’s Guide to the Good and the Extraordinary” se autorka dělí o své myšlenky týkající se úspěchu. Píše (v polské verzi této knihy): “Je jen na vás, jak definujete úspěch a jak ho dosáhnete. “, stejně jako: “Rychle jsme si uvědomili, že za tyto vnější známky úspěchu se draze platí.”

In Regina Wong’s book ‘Make Space: “A Minimalist’s Guide to the Good and the Extraordinary”, the author shares her thoughts on success. She writes (in the Polish version of this book): “It is only up to you to define success and achieve it. “, and also: “We quickly realise that you have to pay dearly for these outward signs of success”.

V mé knize “Odvažte se vytvořit život, po kterém toužíte” podělím se s vámi o to, co považuji za úspěch, můžete si ji koupit přímo u mě (v polské verzi) nebo prostřednictvím webových stránek ridero.eu:


https://ridero.eu/pl/books/dare_to_create_the_life_you_want/ (in English)

In my book “Dare to Create the Life You Want” I share what I see as success, you can buy it directly from me (in the Polish version) or through the website ridero.eu:


https://ridero.eu/pl/books/dare_to_create_the_life_you_want/ (in English)

Přeji vám úspěch ve všech oblastech vašeho života.

I wish you a success in every sphere of your life.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s