True development is when…

Skutečný rozvoj nastává, když…

(This post is in English and Czech)

In my opinion, true personal development is experienced by anyone who:

 • does not lie, does not deceive anyone
 • is not deceitful
 • does not chase money at the expense of health
 • does not overwork himself
 • appreciates the value of family, relationships within the family
 • takes time to develop relationships with loved ones
 • wishes other people well
 • takes pleasure in other people’s successes
 • does not dwell on past difficult events
 • does not envy
 • is not envious
 • is full of inner peace
 • is guided by values in his/her actions
 • knows the direction he or she is heading
 • is aware of what is important in life and what is not

Podle mého názoru se na skutečném osobním rozvoji podílí ten, kdo:

 • nelže, nikoho nepodvádí.
 • není lživý
 • nehoní se za penězi na úkor zdraví.
 • se nepřetěžuje
 • oceňuje hodnotu rodiny a vztahů v rodině.
 • potřebuje čas na rozvoj vztahů s blízkými.
 • přeje ostatním lidem vše dobré
 • má radost z úspěchů druhých lidí
 • nezabývá se těžkými událostmi z minulosti
 • nezávidí
 • není závistivá
 • je plná vnitřního klidu
 • se ve svém jednání řídí hodnotami.
 • zná směr, kterým se ubírá.
 • si uvědomuje, co je v životě důležité a co ne.

Dare to live and be happy 🙂

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s