“A Cure for Anxiety.

How to Work Through Anxiety

and Start Living Peacefully?”

“Lék na úzkost. Jak pracovat s úzkostí a začít žít v klidu?

(This post is in English and Czech)

Today I’m sharing excerpts from my third book (the title of the post is its title)

Dnes se s vámi podělím o úryvky z mé třetí knihy (název příspěvku je její název).

“Our lives are often anxious. Each of us experiences some form of anxiety from time to time, we fear something, and we also experience fear. But what are anxiety, apprehension and fear? How do we define them? I have included definitions of these three terms in the glossary at the end of this book.”

Anxiety is one of the six basic emotions1. These include joy, sadness, anger, anxiety, disgust and surprise. In Maria Kerth’s book entitled ”Emotions A-Z. Recognise, Understand, Tame.” you can read the following passage: Anxiety is an emotion that accompanies us throughout our lives, ensures the possibility of survival, and protects us from premature death.”

1M. Kerth, Emocje A-Z. Rozpoznać, zrozumieć, oswoić., (Emotions A-Z. Recognise, Understand, Tame.), p. 25.

“Náš život je často plný úzkosti. Každý z nás čas od času zažívá nějakou formu úzkosti, něčeho se bojíme a také prožíváme strach. Co to však je úzkost, obava a strach? Jak je definujeme? Definice těchto tří pojmů jsem zařadil do slovníčku na konci této knihy.
Úzkost je jednou ze šesti základních emocí1. Mezi ně patří radost, smutek, hněv, úzkost, znechucení a překvapení. V knize Marie Kerthové s názvem “Emoce od A do Z. Rozpoznat, pochopit, zkrotit.” si můžete přečíst následující pasáž: “Úzkost je emoce, která nás provází po celý život, zajišťuje možnost přežití a chrání nás před předčasnou smrtí.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s