A goal discovered or invented?

Cilj je bil odkrit ali izumljen?

(This post is in English and Slovenian)

I was inspired to write this post by sentences from Paweł Milcarek’s article “Ta dzisiejsza młodzież” (from the Polish magazine Wychowujmy, no. 6/2022, page 15). Here are a few sentences from that article: “(…) where does the goal come from? (…) For it is adults who most often think today that man himself establishes, invents life goals for himself. (…) the prevailing belief is that purpose has to be invented, not that it can be discovered, that it is something innate.”

And further the author writes: “The ancients knew that man’s first goal was to become human as much or as fully as possible, to develop human abilities (…).”

K pisanju tega prispevka so me spodbudili stavki iz članka Pawła Milcareka “Ta dzisiejsza młodzież” (iz poljske revije Wychowujmy, št. 6/2022, stran 15). Tukaj je nekaj stavkov iz tega članka: “(…) od kod prihaja cilj? (…) Danes namreč odrasli najpogosteje mislijo, da si človek sam določa, izmišlja življenjske cilje. (…) prevladuje prepričanje, da si je treba cilj izmisliti, ne pa da ga je mogoče odkriti, da je nekaj prirojenega.”

Avtor še piše: “V nadaljevanju je avtor zapisal, da je cilj, ki ga je treba doseči: “Stari so vedeli, da je prvi človekov cilj postati človek, kolikor je le mogoče ali v celoti, razviti človeške sposobnosti (…).”

Man’s ultimate goal is God. Only in God, in my opinion, can the full meaning of our existence be found. We can set ourselves goals of one kind or another, but without God, without thinking about eternal life, about man’s vocation to happiness that flows from faith, something will be missing. God himself will help us to discover our mission, our goals, maybe we will discover that we want to serve people through a blog or books or in other ways.

Človekov končni cilj je Bog. Menim, da lahko le v Bogu najdemo polni smisel našega obstoja. Lahko si postavimo takšne ali drugačne cilje, toda brez Boga, brez razmišljanja o večnem življenju, o človekovi poklicanosti k sreči, ki izhaja iz vere, nam bo nekaj manjkalo. Bog nam bo sam pomagal odkriti naše poslanstvo, naše cilje, morda bomo odkrili, da želimo služiti ljudem z blogom, knjigami ali na druge načine.

Dariusz Łukasik

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s